Blog van Raymond: De nieuwe AVG wet

26 maart 2018 door

Het was de tweede maandag van de maand. Dit betekende weer een nieuwe #sm055 bijeenkomst. De avond die in het teken stond van de nieuwe privacywetgeving. Een actueel thema dat veel mensen boeit, gezien de volle zaal!

Deze avond hadden we een trio presentatie: Bert Anvelink (De Informatiefabriek), Matthias Sander (Visual Trends) en Rosanne de Groot (Lexman Advocaten) vulden het podium. Samen gingen ze vanuit drie invalshoeken, online, data en juridisch, dieper in op de vraag: “De nieuwe privacywet, wat betekent dit voor mijn bedrijf?”  Dat er iets gaat veranderen was na deze avond voor veel mensen duidelijk geworden, als dit nog niet duidelijk was.

De aanleiding om één privacywet te maken voor de EU, is dat alle EU landen nu hun eigen wetgeving hebben. Hier wil de EU vanaf. In Nederland is dit momenteel de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De EU wil een strakkere, duidelijkere wetgeving en meer consistentie in dit gevoelige thema.

“Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon”.

De beginselen van deze nieuwe AVG- wet luidt: Het rechtmatig en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens binnen de EU. Onder zorgvuldigheid wordt verstaan: rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, minimale verwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijk.

Ieder bedrijf moet voldoen aan de  eisen voor de verwerking van persoonsgegevens, ongeacht hoe groot het bedrijf is.  Maar wat houdt verwerking van persoonsgegevens in? Het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen en vernietigen van informatie.

Kort door de bocht gezegd moeten bedrijven kunnen laten zien hoe zij data en informatie verwerken, om welke gegevens het precies gaat en hoe zij desbetreffende klanten en personen informeren hoe bovenstaande informatie wordt verwerkt.

Werk aan de winkel!

Wanneer bezoekers op je website komen moeten zij een cookie melding krijgen, welke zij kunnen accepteren of weigeren. Bovendien moet deze worden uitgebreid met de uitleg wat je meet en wat je vervolgens met deze informatie doet. Dit kan je in een privacyverklaring zetten. Zorg dat er in de privacyverklaring ook staat hoe je omgaat met e-mailmarketing en social media. Dit geldt ook als je gebruik maakt van analytics en trackingcodes. Deze informatie mag worden weergegeven in begrijpelijke taal (Jip & Janneke taal). Met de tool Ghostery kan je zien wat een website allemaal van jou vastlegt en welke tools zij hiervoor gebruiken.

Klanten die iets bij jou kopen, en dus een factuur hebben ontvangen, mogen benaderd worden via e-mailmarketing. Je mag hen e-mails sturen, mits dit aansluit op het product/ dienst dat zij bij jou hebben afgenomen. Iemand moet zich altijd kunnen afmelden voor nieuwsbrief. Een toevoeging daarop: Vergeet mij en verwijder mijn gegevens. Hierdoor dienen alle gegevens van desbetreffende persoon verwijderd te worden. Bovendien mogen er geen  e-mails meer worden verstuurd vanuit een no-reply adres. Mensen moeten nieuwsbrieven direct kunnen beantwoorden aan een actief e-mailadres.

De belangrijkste tips van de avond:

  • leg goed vast hoe je informatie verwerkt, gebruikt en bewaard. Zorg daarnaast dat je kan bewijzen dat je het goed hebt verwerkt.
  • sta stil bij toegevoegde waarde voor de klant.
  • een klantrelatie is gebaseerd op vertrouwen. Houd rekening met de verwachtingen van de klant.
  • stel de vraag: Zou ik dit als consument prettig vinden?
  • vraag informatie bij een expert als je twijfelt.

Bekijk hier de volledige presentatie.

De nieuwe wetgeving gaat in op 25 mei 2018.

Reacties

Raymond Weijn

Marketing bij Buiter Beton Groep & Terras & Trends | Co-Owner bij Indo Garden | Bestuurslid bij #SMC055 | Marketing | Events |

Website: http://www.indo-garden.nl

Send this to friend