Blog van Randy: Duurzaamheid

3 maart 2018 door

Duurzaamheid is niet bepaald een sexy thema. Sterker nog, duurzaamheid vergt een aantal moeilijke disciplines: bewustwording, gedragsverandering, actie. In actie zijn wij Nederlanders best goed.

Ook op gebied van duurzaamheid. Dan hebben we het vooral over de koplopers. Het kost de duurzame sector echter nogal wat moeite om volgers te vinden voor duurzame initiatieven. Die offline… uhm, tja… trend kunnen we het niet noemen. Die offline constatering, trekt zich ook door naar de online vraagstukken die de aanwezige sprekers van deze editie van SMC055 hebben. Maar waar komen die vraagstukken precies uit voort?

Plastic soup

Zowel Arjin Jans van Foenix Kringloop & Re-integratie, Kim Verschuren van Plek en Gertine Wilders van de Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn (deA) weten goed te vertellen waarom we veel duurzamer moeten doen en denken. Aan de hand van een indrukwekkend fragment toont eerste spreker Jans de effecten van de ‘plastic soup’ waar wij als mensheid verantwoordelijk voor zijn. Het is betreurenswaardig om te zien hoeveel dierenleed en vervuiling ons gedrag veroorzaakt, omdat we willen consumeren. Het social media platform YouTube haalt de noodzaak dichter naar de selecte groep aanwezigen. Jans strooit nog even met een cijfer gebaseerd op het onderzoek van Babette Porcelijn, schrijfster van het boek De Verborgen Impact. De mensheid verbruikt momenteel 1,5 aarde om aan de huidige consumptie te voldoen. Wij Nederlanders zitten volgens deze statistieken op 3,5 aarde. Jans raadt de mensen dan ook aan hun impact op moeder Aarde eens te meten: www.mijnverborgenimpact.nl.

We consumeren 3,5 keer de aarde

Even simpel gezegd: om alle spullen te hebben die we (willen) hebben, nemen we een voorschot op alles wat de aarde produceert. We ‘lenen’ dus nu voor 3,5 keer meer aan grondstoffen van de aarde per jaar. Als we alle voorraad op dat tempo opmaken, is de aarde dus over tientallen jaren leeg en kaal. Waar we vooral goed in zijn momenteel, is veel regenwouden kappen (1 voetbalveld per seconde). Dat doen we ten behoeve van bijvoorbeeld onze vleesconsumptie. We creëren eerst een enorme veestapel die enorm veel broeikasgas (CO2) produceert. We proberen het simpel te houden: bomen zetten CO2 om in zuurstof. Als we net zoveel uitstoten als alle bomen en planten kunnen omzetten, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar dat doen we niet. We knallen extreem veel CO2 de lucht in en tegelijkertijd breken we de ‘omzetters’ – de bomen en planten in de regenwouden – af. Gevolg is dat de CO2 in onze atmosfeer blijft en dat zorgt voor de opwarming van de aarde. Die opwarming heeft als gevolg dat de natuur daar een nieuw mechanisme op loslaat: klimaatverandering.

Is klimaatverandering erg?

Is klimaatverandering erg? Ja en nee. Als we als mensheid een mooi en prettig leven willen leiden met genoeg eten, drinken, woningen, kleding enz. voor iedereen, dan hebben we wel een strijd te voeren. Dan is klimaatverandering wel erg. Je merkt inmiddels ook al zelf de gevolgen. Je verzekeringen zijn al duurder geworden en dat is niet voor niets. Alleen Achmea had vorig jaar al honderden miljoenen aan schade (o.a. meer waterschade). Daar betalen jij en ik nu al meer premie voor. En nee… Klimaatverandering is ook weer niet zo erg. Het klimaat is door de miljoenen jaren heen continu veranderd en doet dat nu ook. Als we even zonder naïeve blik de wereld in kijken en de ellende overzien, zou het kunnen zijn dat moeder Aarde een plan heeft.

De wereld verbeteren doen we samen

Misschien moeten we moeder Aarde eens tegemoet komen en vragen of we haar op andere gedachten kunnen brengen. Gelukkig doen de sprekers van vanavond dat ook. Zo zetten Jans en Verschuren in op de circulariteit van spullen. Gooi niets weg, geef het door, laat het maken. Gun spullen een langer leven dan een eenmalig bestaan. Daarop draait het hele idee van Foenix Kringloop- en Re-integratie en zo is de hele inrichting ontstaan van PLEK. Wilders van deA vult aan dat gedragsverandering stap voor stap ontstaat. Bijvoorbeeld door de stap te maken naar groene stroom. Door gewoon te doen, kun je anderen inspireren. De wereld verbeteren kunnen we immers niet alleen.

Hoe social is duurzaamheid?

Dan de brug naar social. In alle eerlijkheid: die ontbrak. Daarmee werd een leerpunt voor duurzaamheid en klimaat blootgelegd. Hoe sexy is duurzaamheid? Wanneer zijn wij bereid om duurzaamheid te volgen? Zowel Foenix, PLEK en deA zitten op social media en hebben een relatief kleine, trouwe kern van volgers. Waarom groeit de groep niet massaal, in de wetenschap dat de klimaat- en duurzamesector explosief groeit. Is it about the story? Is it about the message? Hoe krijgen we de noodzaak om de wereld te veranderen binnen het online bereik van mensen? Hoe inspireren wij hen tot het overgaan van actie? Wat is het verhaal? Hoe moet het worden verteld? Welk social media platform is het meest ideaal?

De avond liep gestaag richting het einde. Maar de antwoorden op dit vraagstuk zijn nog lang niet gegeven. De open einde geeft de bezoekers in elk geval nog teveel vrijblijvendheid om niets te doen. Terwijl het tijd is voor actie. Als het even kan: nu meteen!

 

Reacties

Randy Gasper

Send this to friend